Odzyskiwanie polisolokat

Jeśli straciłeś swoje pieniądze na polisolokacie, pomożemy Ci je odzyskać! 

Nasza misja

Jeśli straciłeś swoje pieniądze na polisolokacie, pomożemy Ci je odzyskać! Działamy na terenie całej Polski.

Oferujemy bezpłatne konsultacje. Podejmiemy wszystkie potrzebne działania, by odzyskać Twoje pieniądze. Opłatę pobieramy wyłącznie w przypadku wygranej sprawy.

Jak działamy?

Czym są opłaty likwidacyjne?

Opłaty likwidacyjne wynikają z przedwczesnego rozwiązania umów ubezpieczenia z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi. Bardzo często opłaty te są bardzo wysokie. Jednak polskie prawo stanowi, iż są one formą bezpodstawnego przerzucenia ryzyka na klientów i stanowią klauzule niedozwolone, co jest zabronione.Nasz zespół to  doświadczeni doradcy oraz prawnicy, którzy z tego typu sprawach odnoszą 100% skuteczność. 

Odzyskaj

  Wypełnienie formularza oznacza, że podane w nim dane osobowe będą przetwarzane w celu nawiązania kontaktu i przedstawienia oferty. Zasady przetwarzania i informacje o administratorze znajdziesz poniżej.

  Administratorem danych osobowych Reliance Polska sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Podole 60 , 30-394 Kraków, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000686682, NIP 6751598679, REGON: 367804850, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 000,00 złotych.

   W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych wyznaczony został punkt kontaktowy w postaci adresu e-mail: biuro@reliancepolska.com. Kontakt we wskazanych sprawach możliwy jest także w postaci tradycyjnej korespondencji na adres administratora z dopiskiem: „Ochrona Danych Osobowych” oraz osobiście pod adresem ul. Podole 60, 30-394 Kraków.

  Twoje dane będą przetwarzane wyłącznie w celu odpowiedzi na formularz kontaktowy (podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit f. RODO, czyli przetwarzanie danych w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów w postaci komunikacji z użytkownikami strony).

  Posiadasz  prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane na podstawie Twojej Zgody lub w celach marketingowych czy udostępniania Twoich  danych); posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody można skontaktować się z punktem obsługi klienta w naszej siedzibie bądź biurze pod adresem ul. Podole 60, 30-394 Kraków lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: biuro@reliancepolska.com. Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Podanie przez Ciebie danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożliwością pełnego wykonania zobowiązań, przyjętych przez Reliance Polska w ramach zawieranych z Tobą umów.

  Nasz zespół

  Jeszcze kilka lat temu triumf na rynku finansowym święciły polisolokaty, które dziś kojarzą się głównie z ogromnymi opłatami likwidacyjnymi pobieranymi na koniec inwestycji. Jeżeli posiadali Państwo rzeczone rozwiązania to możemy zaproponować odkup wierzytelności wynikającej z pobranej opłaty likwidacyjnej, oczywiście na zasadach cesji. Rozwiązanie to, przygotowane wspólnie z Polskim Centum Wypłat Odszkodowań, oszczędzi Państwu przykrych wizyt w sądach oraz pozwoli odzyskać swoje środki w ciągu 14 dni od skompletowania przez nas kompletu dokumentów.

  400
  Zadowolonych klientów
  0
  Lat doświadczenia
  1
  ODZYSKANYCH MLN ZŁOTYCH

  Właścicielem strony jest firma Reliance Polska z siedzibą w Krakowie

  Sprawy prowadzi kancelaria PCWO z siedzibą przy ulicy Świętego Leonarda 7, 25-311 Kielce oraz 40 Bloomsbury Way, LowerGround Floor, Londyn, England, VC1A 2SE, Company